Proiectul „POT
Practica, oportunitate pentru tineri în căutarea unui loc de muncă”


Durata proiectului: 24 luni (01.09.2020-31.08.2022)

Obiectivul general al proiectului: creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă, prin optimizarea stagiilor de practică, a serviciilor de consiliere și orientare profesională și utilizarea metodei inovative de tip „firme de exercițiu”, în vederea îmbunătățirii perspectivelor de inserție pe piața muncii ale acestora, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • OS1. Creșterea relevanței rezultatelor învățării dobândite la școală și la locul de muncă prin organizarea interactivă a stagiilor de practică pentru 181 elevi.

 • OS2. Dezvoltarea, adaptarea, promovarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională pentru 181 elevi.

 • OS3. Dezvoltarea unui sistem de informare coordonată, între unități de învățământ, agenți economici și părinți, prin dezvoltarea și promovarea unor parteneriate sociale privind nevoile de instruire ale elevilor.

 • OS4. Dezvoltarea abilităților și competențelor practice pentru cel puțin 30 elevi, utilizând metoda inovativă „firma de exercițiu”.

Citește: Broșură de promovare a bunelor practici ,,Povești de succes - Oameni care POT’’

Broșură de promovare a bunelor practici
,,Povești de succes - Oameni care POT’’

Durata proiectului: 24 luni (01.09.2020-31.08.2022)

Obiectivul general al proiectului: creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă, prin optimizarea stagiilor de practică, a serviciilor de consiliere și orientare profesională și utilizarea metodei inovative de tip „firme de exercițiu”, în vederea îmbunătățirii perspectivelor de inserție pe piața muncii ale acestora, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • OS1. Creșterea relevanței rezultatelor învățării dobândite la școală și la locul de muncă prin organizarea interactivă a stagiilor de practică pentru 181 elevi.

 • OS2. Dezvoltarea, adaptarea, promovarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională pentru 181 elevi.

 • OS3. Dezvoltarea unui sistem de informare coordonată, între unități de învățământ, agenți economici și părinți, prin dezvoltarea și promovarea unor parteneriate sociale privind nevoile de instruire ale elevilor.

 • OS4. Dezvoltarea abilităților și competențelor practice pentru cel puțin 30 elevi, utilizând metoda inovativă „firma de exercițiu”.

Activitățile proiectului:

A1. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă

A2. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională

A3. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă

A4. Firma de exercițiu

Rezultate estimate:

 • 181 elevi participanți la programul de instruire practică

 • 200 ghiduri de practică tipărite

 • proceduri de organizare, desfășurare și evaluare a activității de practică,

 • 181 ghiduri de practică completate

 • 181 elevi evaluați

 • 181 fișe de evaluare

 • proiecte de carieră

 • resurse educaționale specifice pentru GT

 • 4 contracte de parteneriat încheiate

 • 8 acțiuni de tip caravană consiliere

 • produse motivaționale pentru elevi (320 stick-uri personalizate și încărcate cu secțiuni ghid de practică și materiale informative consiliere și dezvoltare personală și profesională)

 • 4 newsletter-uri

 • înființare 2 FE

 • 6 concursuri

 • organizare târg de firme de exercițiu, 2 zile, 80 participanți,

 • organizare concurs, acordare 3 premii și 3 mențiuni,

 • 1 broșură de promovare bune practici ,,Povești de succes’’,

 • 140 truse viitor angajat

 • materiale promoționale (200 afișe de promovare campanie, 320 rucsacuri, 320 pixuri, 320 caiete)

 • 1 târg de firme organizat

 • 50 premii acordate.

Grupul-țintă: 181 elevi din învățământul secundar (ISCED 3, nivel de calificare 3), din domenii de specializare inteligentă conform SNCDI. Momentan, pe lista elevilor care doresc să facă parte din GȚ sunt 191 de elevi.


Prin acest proiect, elevii vor primi burse, în valoare de aprox. 70 lei/lună (brut), pe o perioadă de 16 luni.


Descarcă

Anunț caravana

Galerie

În luna iunie 2022 a avut loc Concursul județean " Practica " organizat la Casa Corpului Didactic din Miercurea Ciuc, la care au participat elevii Kémenes Adorján și Puskás Róbert, elevi în clasa a XI-a școala profesională.

În cadrul concursului a fost organizat o expoziție în care au fost prezentate fotografii realizate la agenții economici unde elevii au făcut practica, au fost expuse diferite piese realizate în atelierul școlii coordonate de către Maiștrii instructori Bekes Alexe și Balla Ernő.

Elevii au prezentat proiectele realizate și coordonate de către profesorul de specialitate Ilyés Emese.

Rezultatele concursului: Puskás Róbert locul II., Kémenes Adorján locul III


În perioada 11-15 iulie 2022 a avut loc predarea Seturilor de instrumente de sculă, elevilor din Grupul țintă care au luat parte în proiectul POT - practică și oportunitate pentru tineri în căutarea unui loc de muncă. Elevii din clasele terminale a XI.-a B, D calificarea Mecanic auto și a XI-a B calificarea Mecanic, utilaje și instalații industriale au luat cu succes examenul de certificare a calificării profesionale nivel 3, procentajul de promovare este de 100%.
Proiectul a derulat în perioada 1 sept. 2019 - 31 aug. 2022

Coordonator eveniment profesor inginer: Ilyés Emese.