Proiectul „POT
Practica, oportunitate pentru tineri în căutarea unui loc de muncă”


 

Durata proiectului: 24 luni (01.09.2020-31.08.2022)

Obiectivul general al proiectului: creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă, prin optimizarea stagiilor de practică,  a serviciilor de consiliere și orientare profesională și utilizarea metodei inovative de tip „firme de exercițiu”, în vederea îmbunătățirii perspectivelor de inserție pe piața muncii ale acestora, cu accent  pe sectoarele economice cu potențial  competitiv  identificate  conform  SNC şi din domeniile  de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Citește: Broșură de promovare a bunelor practici ,,Povești de succes - Oameni care POT’’

Broșură de promovare a bunelor practici
,,Povești de succes - Oameni care POT’’

 

Durata proiectului: 24 luni (01.09.2020-31.08.2022)

Obiectivul general al proiectului: creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă, prin optimizarea stagiilor de practică,  a serviciilor de consiliere și orientare profesională și utilizarea metodei inovative de tip „firme de exercițiu”, în vederea îmbunătățirii perspectivelor de inserție pe piața muncii ale acestora, cu accent  pe sectoarele economice cu potențial  competitiv  identificate  conform  SNC şi din domeniile  de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Activitățile proiectului:

A1. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă

A2. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională

A3. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă

A4. Firma de exercițiu

 

Rezultate estimate:

 

Grupul-țintă: 181 elevi din  învățământul secundar (ISCED 3, nivel de calificare 3), din domenii de specializare inteligentă conform SNCDI. Momentan, pe lista elevilor care doresc să facă parte din GȚ sunt 191 de elevi.


Prin acest proiect, elevii vor primi burse, în valoare de aprox. 70 lei/lună (brut), pe o perioadă de 16 luni.


Descarcă

Anunț caravana

Galerie

În luna iunie 2022 a avut loc Concursul județean " Practica " organizat la Casa Corpului Didactic din Miercurea Ciuc,  la care au participat elevii Kémenes Adorján și Puskás Róbert, elevi în clasa a XI-a școala profesională.

În cadrul concursului a fost organizat o expoziție în care au fost prezentate fotografii realizate la agenții economici unde elevii au făcut practica, au fost expuse diferite piese realizate în atelierul școlii coordonate de către Maiștrii instructori Bekes Alexe și Balla Ernő. 

Elevii au prezentat proiectele realizate și coordonate de către profesorul de specialitate Ilyés Emese. 

Rezultatele concursului: Puskás Róbert locul II., Kémenes Adorján locul III


În perioada 11-15 iulie 2022 a avut loc predarea Seturilor de instrumente de sculă, elevilor din Grupul țintă care au luat parte în proiectul POT - practică și oportunitate pentru tineri în căutarea unui loc de muncă. Elevii din clasele terminale a XI.-a B, D calificarea Mecanic auto și a XI-a B calificarea Mecanic, utilaje și instalații industriale au luat cu succes examenul de certificare a calificării profesionale nivel 3, procentajul de promovare este de 100%.
Proiectul a derulat în perioada 1 sept. 2019 - 31 aug. 2022

Coordonator eveniment profesor inginer: Ilyés Emese.